پاسارگاد پرینت: خلاصه این مکتب در یک جمله: ما به اندازه کافی باهوش نیستیم، بنابراین نیاز داریم عامدانه آزادیِ انتخاب خودمان را از طریق قواعد محدود کنیم. مکتب رفتارگرایی به این دلیل این گونه نامیده می شود که می کوشد رفتارهای انسانی را آن گونه که واقعا هستند مدل سازی کند و این فرض غالب نئوکلاسیکی را رد می کند که انسان ها همیشه به روشی عقلانی و خودخواهانه عمل می کنند.

  ماهنامه معیشت – محمدرضا فرهادی پور: خلاصه این مکتب در یک جمله: ما به اندازه کافی باهوش نیستیم، بنابراین نیاز داریم عامدانه آزادیِ انتخاب خودمان را از طریق قواعد محدود کنیم. مکتب رفتارگرایی به این دلیل این گونه نامیده می شود که می کوشد رفتارهای انسانی را آن گونه که واقعا هستند مدل سازی کند و این فرض غالب نئوکلاسیکی را رد می کند که انسان ها همیشه به روشی عقلانی و خودخواهانه عمل می کنند. این مکتب این رویکرد را به مطالعه نهادها و سازمان های اقتصادی بسط می دهد؛ برای مثال، بهترین روش سازماندهی یک بنگاه چیست یا چگونه باید مقررات مالی را تنظیم کرد. از این رو، این مکتب قرابتی بنیادی و در مواردی هم پوشانی هایی با مکتب نهادگرایی دارد. مکتب رفتارگرا جوان ترین مکتب اقتصاد است که ما تاکنون بررسی کرده ایم؛ اما در عین حال، قدیمی تر از آن است که بیشتر افراد فکر می کنند. این مکتب اخیرا از طریق رشته های مالیه رفتاری و اقتصادی آزمایشگاهی در حال تبدیل شدن به رشته ای غالب است. اما خاستگاه های این مکتب به دهه های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ و به ویژه به کارهای هربرت سایمون (۱۹۶۰- ۲۰۰۱)، برنده نوبل اقتصاد بر می گردد.

   

   

  محدودیت های عقلانیت انسانی و نیاز به قواعد فردی و اجتماعی

   

  مفهوم اصلی ابداعی هربرت سایمون عبارت است از عقلانیت محدود. مکتب رفتارگرایی با این فرض از مکتب نئوکلاسیک انتقاد می کند که افراد توانایی های نامحدودی بر پردازش اطلاعات دارند یا اینکه عقلانیت انسان به مانند خداوند است (که او آن را عقلانیت المپی می نامد). سایمون استدلال نمی کند که موجودات انسانی غیرعُقلایی هستند. بینش او این بود که ما می کوشیم عقلانی باشیم، اما توانایی ما برای این کار خیلی محدود است، به ویژه با توجه به پیچیدگی جهان یا با توجه به رواج بی اطمینانی (اگر بخواهید حرف او را در قالب روش کینزی فرموله کنید). این بدان معناست که محدودیت اصلی تصمیم گیری ما کمبود اطلاعات نیست، بلکه توانایی محدود ما در پردازش اطلاعاتی است که ما در اختیار داریم. سایمون با در نظر گرفتن عقلانیت محدود استدلال می کند که ما «میان بر های ذهنی ای» را توسعه می دهیم که به ما اجازه می دهند توانایی های ذهنی مان را اقتصادی کنیم. این ها به قواعد اکتشافیِ (سرانگشتی یا تفکر شهودی) مشهورند و می توانند اَشکال متفاوتی به خود بگیرند: قواعد سرانگشتی، عقل سلیم یا قضاوت کارشناسی.

   

  مبنای همه این ابزارهای ذهنی عبارت است از توانایی شناخت الگوها، که به ما اجازه می دهد طیف بزرگی از گزینه های بدیل را کنار بگذاریم و بر یک طیف کوچک و مدیریت شدنی و نویدبخش از امکانات متمرکز شویم. سایمون اغلب کسانی را که از چنین رویکرد ذهنی ای استفاده می کنند به استادان شطرنج شبیه می دانست که راز آن ها در توانایی شان برای حذف سریع مسیرهای جست و جوی نویدبخش و متقارن ساختن یک توالی از حرکت هاست؛ حرکت هایی که احتمالا منجر به بهترین نتایج می شوند. تمرکز بر زیرمجموعه ای از امکانات بدین معناست که انتخاب نهایی ممکن است بهینه نباشد؛ اما این رویکرد ما را به سر و کله زدن با پیچیدگی و نامطمئنی جهان با عقلانیت محدودمان قادر می سازد. بنابراین، سایمون استدلال می کند که وقتی آن ها انتخاب می کنند، انسان ها رضایت خاطرشان جلب می شود، بدین معنا که ما در جست و جوی راه حل های «خوب کافی» به جای بهترین راه حل ها- همانند نظریه نئوکلاسیک- هستیم.

   

  اقتصاد بازار در برابر اقتصاد سازمان

   

  حتی با اینکه مکتب رفتارگرا با مطالعه تصمیم گیری فردی آغاز می شود، علایق این مکتب به خیلی بیش از این ها بسط می یابد. براساس این مکتب، اتخاذ قواعد ساده ساز که به ما کمک می کنند در جهانی با عقلانیت محدودمان عمل و رفتار کنیم، فقط در سطح فردی نیست. ما روال سازمانی را همانند نهادهای اجتماعی می سازیم؛ به نحوی که می توانیم عقلانیت محدومان را جبران کنیم. مانند قواعد اکتشافی و سرانگشتی در سطح فردی، این قواعد سازمانی و اجتماعی آزادی انتخاب ما را محدود می کنند؛ با این حال به ما کمک می کنند انتخاب های بهتری انجام دهیم؛ زیرا آن ها پیچیدگی این مشکل را تقلیل می دهند. در این مکتب مشخصا بر این واقعیت تاکید می شود که این قواعد پیش بینی رفتار سایر افراد فعال در یک حوزه خاص و مرتبط را آسان تر می سازد، که آن افراد از آن قواعد پیروی و در قالب روش های خاصی رفتار می کنند.

   

  مکتب اتریش نیز، وقتی درباره اهمیت «سنت» به مثابه پایه ای برای استدلال صحبت می کند، با استفاده از زبانی متفاوت بر آن تاکید دارد. با پذیرش چشم انداز رفتارگرا، ما شروع می کنیم به دیدن اقتصادمان در قالب روشی که خیلی متفاوت با مکتب نئوکلاسیکی غالب است. اقتصاددانان نئوکلاسیک معمولا اقتصاد سرمایه داری مدرن را به سانِ «اقتصاد بازار» توصیف می کنند. رفتارگرایان تاکید دارند که بازار واقعا فقط راوی بخش نسبتا کوچکی از اقتصاد سرمایه داری مردن است. هربرت سایمون، در اواسط دهه ۱۹۹۰ اشاره کرد که حدود ۸۰ درصد از فعالیت های اقتصادی در ایالات متحده درون سازمان هایی مانند بنگاه و دولت انجام می شوند و نه در بازار. او استدلال کرد که مناسب تر است این اقتصاد را اقتصاد سازمان بنامیم.
   

  چرا هیجان و وفاداری و انصاف اهمیت دارند

   

  مکتب رفتارگرا همچنین دلایل قانع کننده ای ارائه می کند که چرا ویژگی های انسانی مانند هیجان، وفاداری و انصاف مهم اند؛ در حالی که در اغلب اقتصاددانان، به ویژه نئوکلاسیک ها و مارکسیست ها در بهترین حالت آن ها را به سانِ امری نامربوط نادیده می گیرند و در بدترین حالت منحرف کننده مردم از تصمیمات عقلانی می دانند. نظریه عقلانیت محدود توضیح می دهد که چرا هیجان ما لزوما سبب سقوط به تصمیم گیری عقلانی نیست، بلکه ممکن است اغلب بخش مفید از فرایند تصمیم گیری عقلانی (محدود) ما باشد. براساس نظر سایمون، با توجه به عقلانیت محدود ما، ما نیاز به تمرکز بر منابع ذهنی محدودمان برای حل مهم ترین مشکل پیش رویمان داریم. هیجان چنین تمرکزی را فراهم می سازد. رفتارگرایان استدلال می کنند که وفاداری سازمانی اعضای سازمان برای عملکرد خوب آن ها اساسی به شمار می رود؛ همان طور که سازمان های مملو از افراد ناوفادار با هزینه های نظارت و مجازات رفتارهای خودخواهانه شان درهم می شکنند. موضوع انصاف در این نظر بسیار مهم است. اگر اعضای سازمانی گمان کنند که نامنصفانه با آن ها برخورد می شود، وفاداری آن ها کم می شود.
   

  تمرکز زیاد بر افراد؟ ارزیابی مکتب رفتارگرا

   

  مکتب رفتارگرا، به رغم اینکه جوانترین مکتب اقتصادی است، به ما در بازنگری اساسی نظریه هایمان درباره عقلانیت و محرک های انسانی کمک کرده است. به مدد این مکتب، ما درک خیلی عمیق تری از این داریم که آدم ها چگونه فکر و رفتار می کنند. تلاش مکتب رفتارگرا برای درک جامعه انسانی متشکل از افراد- واقعا از جایی از «پایین تر» از آن، که از جایی است که فرایند تفکر ما آغاز می شود- هم نقطه قوت آن است و هم نقطه ضعفش. این مکتب با تمرکز خیلی زیاد در این سطح «خرد»، اغلب بینش نظام اقتصادی بزرگ تر را از دست می دهد و این مطلوب نیست. گذشته از این ها، سایمون بسیار درباره نظام اقتصادی نوشته است. اما اغلب اعضای این مکتب خیلی زیاد بر افراد تمرکز کرده اند، به ویژه اقتصاددانانی که درگیر اقتصادی آزمایشگاهی شده اند (و می کوشند از رهگذر آزمایشات کنترل شده مشخص کنند که آدم ها عقلانی اند یا خودخواه). شایان ذکر است که با توجه به تمرکز این مکتب بر شناخت انسانی و روان شناسی، این مکتب سخنان اندکی درباره موضوعات تکنولوژی و اقتصاد کلان دارد.

   

  *محمدرضا فرهادی پور-ماهنامه معیشت

  مهم ترین اخبار و رویدادهای سازمان بهزیستی کشور را با یک کلیک مشاهده کنید.

  خبرگزاری پاسارگاد پرینت: نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کلنگ‌زنی قطعه اول راه آ‌هن مشهد- بیرجند- زاهدان، گفت: امیدواریم دولت این پروژه را سریع انجام دهد.

  مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از تأمين اعتبار يك ميليارد و ۹۰۰ ميليون يورويي طرح بهبود فرآيند و بهينه‌سازي پالايشگاه اصفهان با عامليت بانك ملت خبر داد.


  پاسارگاد پرینت: آیا شما جزو کسانی هستید که به راحتی احساسات خود را بیان می کنند یا قادر نیستید احساسات و هیجانات خود را نشان داده و آنها را در درون خود می ریزید؟ ابراز صحیح احساسات نقش مهمی در سلامت روان دارد.

  در تعریف خودآگاهی، یکی از ویژگی های انسان سالم، شناخت دقیق احساسات و هیجانات است. در واقع انسان موفق، کسی است که هر لحظه قادر است احساس خود را بشناسد و دلیل آن را پیدا کند چون در صورت نشناختن احساسات، ما قادر نخواهیم بود افکار اشتباه خود را که باعث ناراحتیمان شده تغییر دهیم.

  افراد باید احساسات خود را شناخته و علت آن احساس را جست و جو کنند و در صورت نیاز آن را بیان دارند. گاهی از دیگران می رنجیم که چرا ما را درک نمی کنند و باعث ناراحتیمان می شوند، درصورتی که شایددیگران از احساس عمیق ما اطلاع نداشته باشند.

   

  بنابراین ما باید بیاموزیم به جای خشم و عصبانیت، احساس خود را بیان کنیم. اما چرا برخی قادر نیستندمحبت و علاقه خود را ابراز کنند واز این موضوع در رنجند. به عقیده شما، چه دلایلی باعث می شود افراد نتوانند احساسات خود را بروز دهند؟ برای بررسی علمی و عمیق این پرسش ها گفت و گو با دکتر علی بابایی زاد، مشاور روانشناسی، روان درمانگر و مدرس تحلیل رفتار متقابل را با هم می خوانیم.

   

  دلایل متفاوتی وجوددارد. نوع تربیت و پیام های والد که در درون این گروه از افراد شکل گرفته، به آنها می گوید که بیان احساس برای تو جایز نیست. مثلا ممکن است برای یک مرد در یک مورد خاص، بیان احساس رفتاری به دور از مردانگی اش باشد اما برای یک زن بیان آن احساس بجا باشد. اینکه ما در کودکی با چه فرهنگی بزرگ شده ایم، در آینده تاثیر زیادی بر بیان احساسات ما خواهد گذاشت.

  در کودکی بیان بعضی احساسات برای ما جایز است اا در بیان بعضی دیگر مجاز نیستیم. مثلا ممکن است برای یک پسر چهار، پنج ساله بیان خشم جایز باشد اما ابراز غم نه. بنابراین او در بزرگسالی هنگامی که خشمگین می شود می تواند خشم خود را بیان کند ولی اگر غمگین شود بیان احساس غم یا ترس برایش امکانپذیر نیست و ما با مکانیسم دفاعی به نام «پوشش احساسی» روبرو می شویم.

  پوشش احساسی یعنی زمانی که غمگین است خشمگین می شود یا ممکن است برای یک دختر در فرهنگی که بزرگ شده، خوشحالی قابل بیان نباشد ولی احساس غم یا ترس قابل بیان باشد، بنابراین او می توانددر بزرگسالی غمگین شود ولی حق ندارد خیلی خوشحال و شاد باشد.

  گاهی اوقات ما احساستمان را به دلیل این پیام های والد بیان نمی کنیم. گاهی هم احساس خود را بیان نمی کنیم چون در زیر آن ترس از تایید نشدن، ترس از طرد شدن، ترس از کنار گذاشته شدن، ترس از کامل نبودن، ترس از خارج شدن از محدوده ایمن، ترس از ناکامی و ترس از مورد قضاوت قرار گرفتن یا برچسب خوردن، وجود دارد.

   

  بنابراین ما با مجموعه ای از ترس ها هم روبرو هستیم که اگر احساسات خود را بیان کنیم با آنها مواجه می شویم درحالی که بسیاری از این ترس ها وجود خارجی هم ندارند ولی ما به صورت درونی، چون از آنها می ترسیم بیان احساس نمی کنیم. برای مثال کسی که ترس از کامل نبودندارد احساسش را بیان نمی کند، زیرا فکر می کند که این احساس نقطه ضعفی برای اوست. کسی که از قضاوت شدن ترس دارد نگران این است که مردم درباره او چه فکر می کنند. بنابراین چنین فردی از ترس حرف نمی زندو احساسش را بیان نمی کند. دلیل دیگری که باعث می شودفرد احساس خودرا بیان نکندمکانیزم های دفاعی است.

  در مکانیزم دفاعی «قرنطینه» بخش هیجانی و احساسی یک موضوع را چون برایمان دردناک وغیرقابل پذیرش است در سطح ناخودآگاه سرکوب می کنیم و بخش غیرهیجانی احساسی اش را بیان می داریم. گاهی احساساتمان را بروز نمی دهیم چون درونمان احساس اغراق شده ای وجود دارد. در واقع ما در محیط های احساسی و هیجانی تحریک می شویم و ترس از اینکه مبادا احساس ما منتهی به عدم کنترل شود احساسات خود را بیان نمی کنیم.

   

  مکانیسم دفاعی چیست؟

  به طور کلی مکانیسم های دفاعی شیوه های غیرارادی و ناخودآگاهانه ای هستند که از طریق تحریف یا انکار واقعیت موفق به کاهش اضطراب و مدارا با هیجانات منفی در فرد شده و موقتا تعادل و یکپارچگی شخصیت را تا یافتن راه حل درست و واقعی حفظ می کنند.

  بنابراین وقتی مشکلی به وجود می آید چون درون فرد استرس و اضطراب ایجاد می کند او برای رها شدن از تنیدگی و فشار این اضطراب، یک یا چند مکانیسم دفاعی را به کار می برد. مثلا ممکن است وقتی با مشکلی مواجه می شود، به طور ناخودآگاه عوامل بیرونی مانند خانواده، جامعه و … را مقصر بداند و نقش خود را نادیده بگیرد.
   

   

  چرا برخی قادر نیستند علاقه خود را بروز دهند؟

  دلایل متفاوتی وجود دارد:

  – خودمان را دوست نداریم بنابراین نمی توانیم دیگران را دوست بداریم.

  – نمی توانیم خود را منبع نوازش و احساسات در نظر بگیریم بنابراین احساست خود را بیان نمی کنیم که مبادا نوازش دریافت کرده باشیم.

  – مسوولیت پذیر نیستیم و نگرانیم که بمادا بیان احساس، باعث مسوولیت شود.

  – غرور، عدم اعتماد به نفس، خودشفتگی و کمال طلبی باعث می شود دیگران را لایق بیان احساس خود ندانیم.

  – ترس از طرد شدن، قضاوت شدن، خارج شدن از قالب های فرهنگی و کلیشه ای، کنترل شدن، از دست دادن مرزهای ارتباطی، عبور از الگوها و کلیشه های مردانه و زنانه و …

  سوال آخر: برای کسی که به یکی از دلایل بالا مثلا به دلیل غرور قادر به ابراز احساس خود نیست چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟

  باید دلیلش ریشه یابی شود. یکی از دلایل مغرور بودن، ترس و احساس حقارتی است که باید درمان شود.

  این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

  دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی بگو که یادته

  هم اکنون می توانید دانلود کنید و لذت ببرید از خواننده ♫ پویا بیاتی با آهنگ بگو که یادته به همراه متن ♫

  شعر : حدیث دهقان / آهنگسازی : استانبولی / تنظیم کننده : امید سلیمانی

  Exclusive Song: Pouya Bayati – “Begoo Ke Yadete” With Text And Direct Links In UpMusic

  Pouya Bayati Begoo Ke Yadete دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی بگو که یادته

  متن آهنگ بگو که یادته پویا بیاتی

  ♪♪♫♫♪♪♯
  منو بگیر از این روزای در به در از این روزا از این شبای بی ثمر
  منو ببر به خاطرات رفتمون روزایی که تو جا گذاشتی پشت سر
  تو کوچه ها نمیشه بی تو پرسه زد خیابونا غریب و غم گرفته ان

  ♪♪♫♫♪♪♯ شعر : حدیث دهقان ♪♪♫♫♪♪♯
  کجا برم چرا نمیرسم به تو کجایی پس چرا نمیرسی به من
  حالا که نیستم اشکاتو کی پاک کنه کی عاشقونه مینویسه اسمتو
  بدون من هزار سال دیگه ام بدون کسی نمیشکنه طلسمتو

  UpMusicTag دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی بگو که یادته
  چقدر حرف مونده و نمیشنوی چقدر راه مونده و نمیکشم
  ببین کجای قصه پس زدی منو محاله بی پناه تر از این بشم
  غریبگی نکن دلم غریبه نیست همونه که برات ستاره چیده بود

  ♪♪♫♫♪♪♯ تنظیم کننده : امید سلیمانی ♪♪♫♫♪♪♯
  بگو که یادته بگو که یادته همون که گفتی از خدا رسیده بود
  تو شونت و نمیسپری به هق هقم نه میگی عاشقی نه میگم عاشقم
  نه تو دیگه برام اون عشق سابقی نه من دیگه برات گل شقایقم

  ♪♪♫♫♪♪♯

  پویا بیاتی بگو که یادته

  برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید پویا بیاتی بگو که یادته

  یک فیزیوتراپیست در خصوص عارضه‌های مختلف که منجر به بروز کمردرد می‌شوند توضیحاتی داد.

  خبرگزاری پاسارگاد پرینت: در آستانه فرارسیدن ۹ دی، همایش بصیرت به همت کانون فرهنگي هنري پيامبر اعظم(صلی الله علیه و ‌آله) مسجد جامع دشت بياض برگزار شد.

  این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

  دانلود آهنگ علی زند وکیلی لالایی

  آهنگ زیبا و بسیار شنیدنی علی زند وکیلی بنام لالایی همراه با متن و دو کیفیت 320 و 128

  شعر : افشین مقدم / آهنگسازی : علیرضا افکاری / تنظیم کننده : سعید زمانی

  Exclusive Song: Ali Zand Vakili – “Lalaei” With Text And Direct Links In UpMusic

  145763156212628253ali zand vakili lalaei دانلود آهنگ علی زند وکیلی لالایی

  متن آهنگ لالایی علی زند وکیلی

  ♪♪♫♫♪♪♯

  لالا کن دختر زیبای شبنم لالا کن رویه زانویه شقایق
  بخواب تا رنگ بی مهری نبینی تو بیداریه که تلخه حقایق
  تو مثله التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم ♪

  ♪♪♫♫♪♪♯ شعر : افشین مقدم ♪♪♫♫♪♪♯
  سرم گرم نوازشهای اون بود که خوابم برد و کوچش رو ندیدم ♪
  حالا من موندمو یه کنجه خلوت که از سقفش غریبی چکه کرده
  تلاطمهای امواج جدایی زده کاشونمو صد تکه کرده
  دلم میخواست پس از اون خوابه شیرین دیگه چشمم به دنیا وا نمیشد
  میونه قلب متروکم نشونی دیگه از خاطره پیدا نمیشه ♪
  UpMusicTag دانلود آهنگ علی زند وکیلی لالایی
  صدام غمگینه از بس گریه کردم ازم هیچ اسمو هیچ آوازه ای نیست ♪
  نمیپرسه کسی هی در چه حالی خبر از آشنای تازه ای نیست
  به پروانه صفتها گفته بودم که شمعم میله خاموشیه من نیست ♪

  ♪♪♫♫♪♪♯ تنظیم کننده : سعید زمانی ♪♪♫♫♪♪♯
  پرنده رو درختم آشیون کن حالا وقت فراموشیه من نیست ♪
  تو مثله التماس من میمونی که یک شب روی شونه هاش چکیدم
  سرم گرم نوازشهای اون بود که خوابم برد و کوچش رو ندیدم

  ♪♪♫♫♪♪♯

  علی زند وکیلی لالایی

  برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ علی زند وکیلی لالایی

  این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

  دانلود آهنگ جدید علی عبدالمالکی بارانم

  امشب آپ موزیک ♫ برای شما کاربران ترانه زیبای بارانم از علی عبدالمالکی ♫ با متن و دو کیفیت 320 , 128

  شعر : مهرزاد امیرخانی / تنظیم کننده : فرشاد یزدی / آهنگسازی : عالی عبدالمالکی

  میکس و مسترینگ : محمد فلاحی

  Exclusive Song: Ali Abdolmaleki – “Baranam” With Text And Direct Links In UpMusic

  baranam دانلود آهنگ جدید علی عبدالمالکی بارانم

  متن آهنگ بارانم علی عبدالمالکی

  ♪♪♫♫♪♪♯

  یارم من افسرده ام دوای درد من تویی بیا بکش مرا به آغوش
  جانا تو جان منی تویی همان غمی که تا ابد نشد ز من فراموش
  بیا که خسته ام از این سکوت و این چراغ خاموش
  بارانم کنار تو میمانم که نیمه ی پنهانم تو دیدی و بس
  ای جانم تو لذت زندانم نوازش دستانم تو دیدی و بس

  تو دیدی و بس

  تو دیدی و بس

  ♫ شعر مهرزاد امیرخانی ♫

  UpMusicTag دانلود آهنگ جدید علی عبدالمالکی بارانم

  غیر از تو من از همه غمگینم هلاهل شیرینم به کام من باش
  خورشیدم تو ماه بی مهتابی به جان من میتابی بمانی ای کاش
  بارانم کنار تو میمانم که نیمه ی پنهانم تو دیدی و بس
  ای جانم تو لذت زندانم نوازش دستانم تو دیدی و بس

  تو دیدی و بس

  تو دیدی و بس

   

  ♪♪♫♫♪♪♯

  علی عبدالمالکی بارانم

  برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید علی عبدالمالکی بارانم

© تمامی حقوق مطالب برای وبسایت پاسارگارد پرینت محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
قدرت گرفته از : بک لینکس